+49 1523 6107428

Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego Rabahaus.com

Postanowienia Ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://rabahaus.com/ (“Serwis”).
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
Właścicielem Serwisu jest Angelika Wacławik RABA HAUS, z siedzibą pod adresem Raba Niżna 314, 34-730 Raba Niżna.

Korzystanie z Serwisu

Korzystanie z Serwisu jest możliwe dla każdego użytkownika z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami moralności.

Formularze Kontaktowe

Serwis może zawierać formularze kontaktowe, za pomocą których użytkownicy mogą przesyłać zapytania czy zgłoszenia.
Wysyłając formularz, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Stronie.

Zakazane Działania

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
Zakazane jest publikowanie treści naruszających prawo, zasady moralności, a także treści o charakterze szkalującym lub obraźliwym.

Odpowiedzialność

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu.
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu, w tym regulaminu, w każdym czasie.

Zmiany w Regulaminie

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Aktualizacje będą publikowane na Stronie.

Postanowienia Końcowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Serwisu lub niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem info@rabahaus.com.
Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza akceptację tych zmian.
Przed korzystaniem z Serwisu zalecamy przeczytanie niniejszego regulaminu. Korzystając z Serwisu, akceptujesz postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Angelika Wacławik RABA HAUS
Raba Niżna 314, 34-730 Raba Niżna
NIP: 9452076880
info@rabahaus.pl